Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aktivity jsou poskládány tak, aby na sebe navazovaly. Také se snažíme o stupňování obtížnosti úloh v jednotlivých kapitolách. Aktivity jsou však vytvářeny tak, aby je bylo možné použít i samostatně. Jednotlivá témata (viz obsah) zahrnují sadu úloh, nad kterými budou žáci moci diskutovat a které povedou k základním informatickým pojmům.
Nejde nám ale o přesné definice pojmů. Naším cílem je zprostředkovat žákům zážitek, prožitek či zkušenost s tím kterým pojmem a jeho principy. Pracujeme s principem zvídavých otázek, nalézání odpovědí a ukázkovou aktivitou. V metodických poznámkách nalezne učitel i jednoduché vysvětlení podstaty „očekávané“ žákovské odpovědi (nejde však o výklad pojmu). Ke kapitolám jsme také přidali ukázkovou úlohu z Bobříka informatiky a také rozšiřující aktivity pro zvídavější žákyně a žáky.

informatika