Základy programování v jazyce Python pro střední školy

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu RNDr. Andrej Blaho, PhD.; doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.; Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Během 20 lekcí se žáci seznámí se základními programovými koncepty: jednoduchá proměnná, přiřazovací příkaz, aritmetické výrazy, program a podprogram s parametry, příkaz cyklu s pevným počtem opakovaní a podmíněný příkaz, funkce generující náhodné hodnoty. Mimo jednoduchých číselných typů se žáci setkají i se znakovými řetězci.
Žáci vytvářejí programy, které pracují buď v textové ploše, nebo to jsou jednoduché grafické aplikace. Díky tomu se seznámí s grafickými objekty (plátno, obdélník, elipsa, text) a také s ovládáním pomocí myši. Zvolený programovací jazyk pro tento kurz je Python, který je v současnosti celosvětově populární zejména na univerzitách, ale i na mnohých středních školách. V kurzu se pracuje jen se základním vývojovým prostředím IDLE, které nevyžaduje k Pythonu žádné další instalace.

programování