Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.; doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Vedle žákovských listů a souborů s jednotlivými aktivitami je k dispozici bohatá metodika pro učitele s výsledky úloh a radami, jak vést výuku a jak zvládnout obtížné situace. Úlohami lze postupovat individuálním tempem. Pro výuku rozvrženou na 32 hodin nabízí učebnice dostatek práce i pro velmi rychlé žáky. V učebnici je rozlišeno základní učivo, které naplní požadavky RVP, a rozšiřující učivo pro bystré žáky nebo studenty gymnázia.

programování