Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.; Mgr. Karolína Mayerová, PhD.
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Každý modul obsahuje čtyři zkoumání, která se skládají ze tří až čtyř na sebe navazujících aktivit. Aktivity využívají prostředí vizuálního programovacího jazyka Scratch, přičemž se nezaměřují jen na vytváření vlastních programů, ale i na čtení vytvořených scénářů s porozuměním.
Učebnice se skládají z metodického materiálu pro učitele, ve kterém najde kromě všeobecných vzdělávacích cílů i propojení na RVP, slovník s novými pojmy, posloupnost kroků pro řešení jednotlivých aktivit spolu s poznámkami, na co si dát pozor, náměty k diskuzím a samozřejmě řešení aktivit. Pro každé bádání jsou dále připravené prezentace se zadáními, která může učitel promítat žákům. Učebnice obsahuje různé plakátky nebo slovníčky s používanými příkazy, které je možné si pověsit ve třídě na zeď. Pro šikovné žáky jsou předpřipravené rozšiřující úlohy, které jsou na speciálních arších.

algoritmizace