Základy zpracování zvuku

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu MgA. Ondřej Musil, Ph.D.
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Gymnazium
ANOTACE

Hardwarové a především softwarové prostředky jsou stavebním kamenem digitálního obsahu v hudebním vzdělávání. Velké množství programů pokrývá podstatnou většinu potřeb různých hudebních činností a žákova práce s nimi je předpokladem vzniku kreativního a umělecky hodnotného digitálního obsahu, ať už se jedná o zvuk, audiovizuální materiály, notový materiál nebo komplexní interaktivní produkt.