Využití aplikací a sociálních sítí při výuce výtvarné výchovy

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Mgr. Šimon Kříž
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

DVZ „Využití aplikací a sociálních sítí při výuce výtvarné výchovy“ představuje materiál, který ukazuje, jakým způsobem se dá kreativně pracovat s mobilními aplikacemi a sociálními sítěmi. Klade si za cíl představit všeobecné principy, jimiž se dá za pomocí těchto digitálních platforem vyučovat výtvarná výchova. Dále se zaměřuje na propojení klasických výtvarných technik v návaznosti na digitální gramotnost. Žáci vytvoří sérii fotografií za pomoci mobilních telefonů a aplikací při využívání jejich filtrů, které jsou volně ke stažení.