Nadměrné užívání digitálních technologií na zdraví člověka a možnosti prevence

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Michaela Hřivnová, Jitka Slaná Reissmannová, Tomáš Dragon, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aktivita se zaměřuje na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k prevenci negativního dopadu vnějších faktorů na zdraví člověka, konkrétně na nadužívání digitálních technologií na fyzické a psychosociální zdraví a dále na rozvoj informační a datové gramotnosti (prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu včetně jejich hodnocení, tvorba digitálního obsahu). Mladí lidé ve svém životě běžně užívají mobilní telefony, počítače, tablety aj. a často si neuvědomují možné negativní dopady na zdraví. Cílem aktivity je zorientovat žáky v možných negativních dopadech užívání digitálních technologií na fyzické a psychosociální zdraví a kriticky zhodnotit vlastní návyky v práci s digitálními technologiemi. Úkolem žáků je pracovat s elektronickým pracovním listem, uvědomit si možná rizika, zaznamenávat si čas strávený prací s digitálními technologiemi v běžném životě a kriticky hodnotit jejich nadužívání. Zjištěné informace jsou společně prodiskutovány se spolužáky a učitelem.