Hudební počítačový hardware (Proč a jak s ním pracovat)

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Filip T. Krejčí, Jaroslav Musil
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola Gymnazium
ANOTACE

DVZ pojednává o základním hudebním hardwaru a způsobech a výhodách jeho využití v hudebním vzdělávání. Pomocí audiovizuálních materiálů demonstruje, jak hardware pracuje, k čemu slouží, jak jej zprovoznit a následně využívat v hudební výchově. Pomocí průběžných úkolů si pak žáci ověřují získané elementární i pokročilé dovednosti a aktivně se zapojují do užívání prezentovaných zástupců hudebního hardwaru.
Cílem DVZ je motivovat žáky/studenty k využívání digitálních technologií nejen v hudebně-tvůrčím, ale i v samotném vzdělávacím procesu a následně umožnit moderní prostředky využívat i prov lastní hudební potřebu.