Elementární hudební nauka

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Kristina Rafailov, Ondřej Musil
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Elementární hudební nauka představuje základy notopisu, stupnice, intervaly, akordy či základní hudební názvosloví a jde z hlediska moderních technologií o dobře pokrytou oblast, v níž lze využít poměrně velkého množství prostředků, jako jsou počítačové programy, mobilní aplikace a také množství internetových multimediálních materiálů. Ty slouží především, byť ne výhradně, pro procvičování a upevňování látky. Podstatou tohoto DVZ je poskytnutí didaktických postupů a námětů pro práci s hudebně zaměřenými mobilními aplikacemi (Perfect Ear, Music Tutor Sight Read) pro platformy iOS a především Android a také pro některé vedlejší funkce počítačových notačních programů (Sibelius).
Konkrétně bude podoba DVZ zaměřena na kombinaci textového výkladu, video záznamů a souborů speciálně určených pro daný software.