Autorsko-právní problematika ve výuce HV

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Filip T. Krejčí, Ondřej Musil, Marek Sedláček
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

S rozvojem informačních technologií dochází k rozmachu sdílení digitálního obsahu prostřednictvím internetu. Internet a jeho možnosti při vyhledávání, stahování a sdílení však podléhají právním normám, se kterými je potřeba se důkladně seznámit a vyvarovat se tak protizákonného jednání. Předkládané DVZ bsahuje nejnutnější minimum informací pro práci s audiovizuálním materiálem obecně i ve výuce HV. Jeho cílem je tedy především proškolení žáků/studentů v základech autorsko-právní problematiky související s vyhledáváním, získáváním a sdílením obsahu na internetu a jeho dalším používáním. Celý materiál je koncipován jako praktické („laboratorní“) cvičení, ve kterém žáci nejdříve prostudují krátké teoretické kapitoly a následně si ověří získané znalosti a dovednosti v praktických cvičeních.