Letter to Future

Autor materiálu Zuzana Majíčková
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci si ve webové aplikaci FutureMe napíší dopis na libovolné téma, který pošlou sami sobě (ale mohou i někomu jinému) do budoucnosti. Množství témat je téměř neomezené, takže může zahrnovat všechny jazykové úrovně od A1 až po C2.

NPO 3.1 DIGI