Frankofilova dobrodružná cesta (A1)

Autor materiálu Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

V rámci této výukové aktivity se žáci stanou „digitálními“ cestovateli po francouzských památkách. A stejně jako praví cestovatelé, i oni budou muset během své dobrodružné cesty po Francii čelit různým nástrahám. Jak si vaši žáci poradí s popletenou mapou, tedy s památkami, které do Francie nepatří? A budou umět vyluštit „šifru“ s pravým názvem těch, které naopak Francii reprezentují? Odpověď zjistíte, když se spolu se svými žáky na tuto virtuální cestu vydáte!

NPO 3.1 DIGI