Life in 2100

Autor materiálu Zuzana Majíčková
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci pracují ve skupinách po 4–5 členech, kdy v PowerPointu vytvoří návrh, jak by mohl vypadat život na naší planetě v roce 2100. Každá skupina pracuje s konkrétní oblastí (např. vesmír, sport, vzdělávání apod.), kterou si sama vybere. Žáci nejdříve sami zkusí vymyslet a představit své vlastní nápady, po nějaké době v závislosti na situaci mohou ve své práci využít i nápady z ChatGPT. Na závěr vše odprezentují ostatním a zhodnotí svou spolupráci, zpětnou vazbu pak získají od spolužáků i od učitele.

NPO 3.1 DIGI