Etika a právo v kyberprostoru

Autor materiálu Mgr. Petr Vraný
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

V tomto výukovém materiálu se žáci ponoří do světa etiky a práva v kyberprostoru. Prozkoumají otázky ochrany soukromí, autorských práv a zodpovědného chování na internetu. Materiál je zaměřen na rozšíření digitálních kompetencí žáků a posiluje jejich porozumění etickým standardům a právním normám v online prostředí. Zvláštní pozornost je věnována aplikaci těchto principů v běžném digitálním životě, aby žáci byli vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi pro etické rozhodování a chování v kyberprostoru.