Jak začít vyprávět příběh

Autor materiálu Ladislava Whitcroft
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

V této výukové aktivitě žáci společně zkoumají, čím čtenáře oslovují první věty psaných příběhů, přičemž pracují s konkrétními beletristickými ukázkami. Zamýšlejí se nad tím, jaké prostředky spisovatelé volí, aby nás vtáhli do děje, a jaké v nás počátky příběhů vyvolávají otázky. Získané poznatky žáci využijí k napsání vlastního začátku příběhu ve sdíleném dokumentu. Poté žáci o větách diskutují pomocí funkce komentářů ve sdílených dokumentech.

NPO 3.1 DIGI