Interference vlnění

Autor materiálu Projekt Hrátky s fyzikou
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Tato aplikace umožňuje vykreslit časový průběh výsledného vlnění vzniklého interferencí dvou samostatných vlnění. Lze zadat parametry jednotlivých vlnění, směr a vzdálenost zdrojů obou interferujících vlnění. Výsledkem je jednak diagram výsledného vlnění, ale i zobrazení vlnění interferujících. Aplikace vykresluje výsledné vlnění jen v oblasti, kde se vlnění překrývají. Mimo tuto oblast vykresluje původní tvar skládaných vlnění.

V časovém diagramu bude možné krokovat a zobrazit jednotlivá vlnění i vlnění výsledné.

Aplikace má základní a pokročilou úroveň. V základní úrovni lze nastavit vzájemnou vzdálenost zdrojů obou vlnění, amplitudu jednotlivých vlnění a také jejich směr. Směr je možné volit doleva nebo doprava. Při zadávání lze nastavit také frekvenci a vlnovou délku vlnění. V základní úrovni však se tyto hodnoty nastaví shodně u obou skládaných vlnění. Skládaná i složené vlnění je možné během simulace kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Během simulace jsou zobrazovány aktuální parametry vlnění. Okamžité výchylky všech vlnění v různých časech si může uživatel též zobrazit v přehledné tabulce.