Zákon radioaktivní přeměny

Autor materiálu Projekt Hrátky s fyzikou
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Tato aplikace nám umožňuje simulaci radioaktivních rozpadů jader. V demu je možné sledovat popis typů rozpadů vždy s jedním konkrétním příkladem. V aplikaci po výběru daného nuklidu je možné sledovat průběh radioaktivního rozpad na grafu a dále je nasimulován průběh děje s využitím změny barvy rozpadlých jader. Aplikace dále umožňuje popis změn aktivity zářiče v závislosti na času.