Co viděl Jacques Callot? Třicetiletá válka očima umělce

Autor materiálu Mgr. Pavel Žalský
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Třicetiletá válka nabízí řadu obrazových pramenů, umožňujících nám nahlédnout do tehdejšího dění. Rytiny Jacquese Callota patří v tomto ohledu ke zdrojům, které mohou být žákům snadno srozumitelné a díky digitalizaci také snadno dostupné. V aktivitě je žáci vyhledávají, popisují a vyvozují důsledky třicetileté války, zároveň se učí své odpovědi opírat o konkrétní historické prameny.

NPO 3.1 DIGI