Konstrukce kružnice vepsané trojúhelníku v prostředí dynamické geometrie

Autor materiálu Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Přesně sestrojit kružnici vepsanou trojúhelníku s pomocí pravítka a kružítka je poměrně obtížný úkol. Často se setkáváme se skutečností, kdy kružnice protne některou ze stran trojúhelníka ve dvou bodech a s jinou nemá společný bod. Přesto je postup matematicky správný. Aktivita obsahuje úlohu, ve které žáci provádějí přesnou počítačovou konstrukci na základě využití známých množin bodů, ověřují její správnost, modelují speciální případy trojúhelníků a odkrývají digitální záznam postupu konstrukce.

NPO 3.1 DIGI