Mein Tagesablauf / Můj den

Autor materiálu Veronika Korbelová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola Gymnazium
ANOTACE

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu “„Můj den“” s důrazem na užití časových údajů a upevnění větné stavby. Aktivita zahrnuje tvorbu fotografií a videí s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí vlastní kreativity žáků a moderních technologií. Žáci fotí a vytvářejí videa obsahující popis základních činnostíi v jednotlivých etapách dne. Jednotlivé úkoly rozvíjejí všechny jazykové dovednosti. Po společném procvičení slovní zásoby je díky audiovizuálnímu výstupu využita úplná integrace jazykové i komunikační složky (psaní, poslech i mluvení).

NPO 3.1 DIGI