Typická jídla německy mluvících zemí

Autor materiálu Veronika Korbelová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Gymnazium
ANOTACE

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „Jídlo“ s přesahem na zvyky německy mluvících zemí. Aktivita zahrnuje tvorbu myšlenkové mapy a fotokoláže s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí vlastní kreativity žáků a moderních technologií. Jednotlivé úkoly rozvíjejí také komunikační dovednosti studentů v němčině a rozšiřují jejich slovní zásobu v oblasti jídla.