FactCzech: Fotky nelžou?

Autor materiálu Mgr. Martin Volný
Typ materiálu
článek
ANOTACE

Lekce problubuje digitální a mediální gramotnost žáků a rozvíjí jejich kritické myšlení. Pracují s obrazovými hoaxy, které zasáhly české uživatele sociálních sítí. Jejich úkolem je analyzovat jejich narativy a vyhledat původní nepozměněné fotografie s pomocí nástrojů pro reverzní vyhledávání fotek.

NPO 3.1 DIGI