Digitální stopa

Autor materiálu Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Typ materiálu
článek
ANOTACE

Digitální stopa je výuková aktivita, která propojuje prvky brainstormingu a interaktivní hry určené žákům pátých až sedmých tříd s názvem „Digistopa: příběh Báry“ (z dílny Národního ústavu pro kybernetickou bezpečnost). Cílem je podnítit žáky k aktivnímu uvažování o vlastní digitální stopě a souvisejících tématech, kterými jsou například zneužití osobních údajů, sexting nebo kyberšikana. V závěru vytvoří didaktickou elektronickou hru na téma „digitální stopa“ pro své spolužáky.

NPO 3.1 DIGI