Jak změnili svět? Průmyslová revoluce v Českých zemích

Autor materiálu Mgr. Pavel Žalský
Typ materiálu
článek
ANOTACE

Žáci v aktivitě pracují s webovou aplikací Akademie věd ČR, v níž poznávají vynálezy a vynálezce z Českých zemí, kteří jsou spojeni s několika fázemi průmyslové revoluce od 19. do 20. st. Výsledky své práce sdílejí žáci ve vybraném online prostoru.

NPO 3.1 DIGI