My family (A1)

Autor materiálu Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Tento pracovní list je určen žákům 5. ročníku ZV, případně začátečníkům s jazykovou úrovní A1, kteří se učí anglický jazyk jako další cizí jazyk (2. stupeň ZV, SOŠ). Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zásoby tematického celku rodina. Jednotlivé úkoly rozvíjí všechny jazykové dovednosti. Pro procvičení, rozšíření a správné používání slovní zásoby je využita forma poslechu, psaní, čtení a mluvení.

NPO 3.1 DIGI