LES LOISIRS (A1)

Autor materiálu Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Výuková aktivita má za cíl obohatit slovní zásobu na téma volný čas. Cílem je zvládnout jednoduchou konverzaci o svých odpoledních aktivitách, kroužcích a oblíbených či neoblíbených činnostech. Žáky by měl zaujmout hned úvod hodiny, kdy budou spoluvytvářet virtuální tabuli, díky které si procvičí sloveso umět (svoir). Poté dokončí předpřipravenou tabulku Microsoft Excel, díky které se dozvědí, co nejraději ve volném čase dělají ostatní spolužáci. Poté se výsledky svého dotazování budou snažit interpretovat spolužákům – samozřejmě francouzsky.