MA JOURNÉE (A1)

Autor materiálu Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Typ materiálu
článek
ANOTACE

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „můj den“ s důrazem na užití zvratných sloves v přítomném čase. Aktivita zahrnuje tvorbu fotografií a videí s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí vlastní kreativity žáků a moderních technologií. Žáci fotí a vytvářejí videa obsahující popis základních činností v jednotlivých etapách dne. Jednotlivé úkoly rozvíjejí všechny jazykové dovednosti. Po společném procvičení slovní zásoby je díky audiovizuálnímu výstupu využita úplná integrace jazykové i komunikační složky (psaní, poslech i mluvení).

NPO 3.1 DIGI