Počítání s velkými a malými čísly

Autor materiálu Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Typ materiálu
článek
ANOTACE

Výuková aktivita obsahuje tři úlohy, ve kterých žáci rozvíjí své představy o velkých a malých číslech, zapisují je ve vědeckém formátu (Scientific), porovnávají je a procvičují počítání s nimi s využitím tabulkového procesoru (např. MS Excel nebo LO Calc) a kalkulátoru. Pracují s reálnými údaji hmotností, které si vyhledají. To vše na pozadí historického dogmatu sedmi planet a sedmi kovů. Výuková aktivita svým námětem přesahuje do předmětů dějepis, chemie, fyzika.

NPO 3.1 DIGI