Vybraná témata mediální výchovy ve vazbě na rozvoj digitálních kompetencí žáků (nejen) ve výuce českého jazyka středních odborných škol

Autor materiálu Mgr. Veronika Fiedlerová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Střední odborná škola
ANOTACE

Digitální kompetence a mediální vzdělávání ve výuce českého jazyka středních odborných škol.

NPO 3.1 DIGI