Stejnolehlost – modelování v programu GeoGebra

Autor materiálu Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Gymnazium
ANOTACE

S použitím upravené digitální fotografie žáci vytvoří vlastní dynamický počítačový model v programu GeoGebra a následným experimentováním odhalí závislosti stejnolehlých objektů.

NPO 3.1 DIGI