Představování / sich vorstellen

Autor materiálu Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Gymnazium
ANOTACE

Výuková aktivita se zaměřuje na opakování základních frází a slovní zásobu, kterou může žák/žákyně použít při představování se v němčině. To znamená říci jméno, bydliště, věk, datum narození a národnost. Psaný projev a základní gramatiku pro vytváření gramaticky správných formulací si žáci procvičí v aplikaci MIRO. Je to digitální bílá tabule umožňující vizualizaci obsahu. Výslovnost pak žáci a žákyně trénují díky zvukovým nahrávkám, které budou do aplikace MIRO vkládat.

NPO 3.1 DIGI