Jak být občanem, nikoli ovčanem I – Jak ovlivnit veřejné dění

Autor materiálu Mgr. Martin Volný
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Gymnazium
ANOTACE

Na konkrétní občanské inciativě zprostředkované reportáží regionální TV i e-ziny se žák seznámí s nástroji občanské participace a jejich využitím při řešení problémů ve svém nejbližším okolí. V internetových zdrojích (Zákony pro lidi, web spolku Frank Bold, odborná práce, Wikipedie) dohledá další nástroje participace a porovná jejich kvalitu i uživatelskou přívětivost. Ke zvýšení efektivity vlastního učení zpracuje zjištěné informace o participačních nástrojích do podoby elektronické myšlenkové mapy (např. OrgPad).