Desmos

Autor materiálu Jiří Vančura
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

V článku představíme americkou webovou aplikaci Desmos, která bezplatně nabízí vzdělávací obsah v oblasti matematiky. Obsah zapadá do kurikula střední školy a druhého stupně základní školy. Na rozdíl od mnohých dalších online portálů a aplikací, zaměřených na procvičování, je Desmos cílen na porozumění klíčovým matematickým konceptům. Podobně jako jiné výukové aplikace může i Desmos přispět k rozvoji digitální kompetence. Žáci se učí pracovat s matematickými objekty v digitálním prostředí, zapisují výrazy, rovnice, vytváří grafické reprezentace dat. Uvidíme, že Desmos nabízí mnoho příležitostí pro práci s daty v nejrůznějších podobách. V článku nejprve na konkrétní aktivitě ukážeme základní funkce Desmosu, poté představíme další aplikace a didaktické situace, na které je Desmos zaměřen. V závěru shrneme klady a zápory aplikace v porovnání s dalšími nástroji.

NPO 3.1 DIGI