UčíTelka: O naší zemi

Autor materiálu Magdalena Málková
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci se učí číst informace z grafu. Zjišťují, jaké jsou nejdelší řeky v České republice? Nejprve podle grafu odhadnou jejich délku a pak si odhad zpřesní a ověří.