Protržená přehrada Bílá Desná

Autor materiálu Eva Nováková
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Článek v časopise Komenský (číslo 01, ročník 144) na s- 34 - 38 nabízí inspiraci na aktivitu do výuky, která propojuje vzdělávací obsah matematiky, vlastivědy a přírodovědy a poskytuje prostor pro vyhledávání informací z doporučených online zdrojů. Žáci vyhodnocují vhodnost a potřebnost informací s ohledem na zadání, které řeší.