Slavíme listopad

Autor materiálu Petr Koubek, Věra Koubková Novotná
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Seminář si kladl za cíl diskutovat s přítomnými učiteli a učitelkami představený metodicky propojený výukový celek tematicky zaměřený na připomenutí listopadových událostí roku 1989 v Československu. Příspěvek je strukturován podle konstruktivistického pojetí didaktiky do částí evokace – uvědomění si významu informací – reflexe. Článek ukazuje, jak lze výuku na dané téma provázat a koncipovat tak, aby rozvíjela dovednosti a postoje žáků užitečné pro jejich úspěšný budoucí život (čtenářská, digitální a matematická gramotnost). Článek obsahuje pracovní listy vyzkoušené ve dvou školách PPUČ.

digitální gramotnost
čtenářská gramotnost
český jazyk a literární výchova
17. listopad