Využití digitálních technologií ve výuce českého jazyka a literatury

Autor materiálu Petr Koubek
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Účelem textu je vymezit základy digitální gramotnosti jako příležitosti pro rozvoj oborové didaktiky  českého jazyka a literautry. Zároveň je jeho cílem podpořit využívání digitálních technologií ve výuce ve třídě. Představí digitální kompetence žáků jako potenciální obohacení, aktualizace a inspirace do výuky. Článek se zabývá ve své hlavní části realizací výuky a obsahuje celou řadu inspirace pro učitele, a to jak inspirace technologické, tak didaktické.