Píšeme e-mail

Autor materiálu Gabriela Babušová
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

20minutová lekce ukazuje, jak lze didakticky vhodně uchopit vzdělávací obsah, kterým je psaní e-mailu. Aktivita probíhá "unplugged", tedy bez zapojení digitálních technologií, protože je přípravou na následné psaní skutečného e-mailu. To může učitel zařadit podle svého uvážení a možností dané školy v navazující lekci. Vhodné je, aby žáci pro psaní e-mailu využívali bezpečné prostření (např. školní sítě).