Proč řešit židovskou otázku

Autor materiálu HistoryLab
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Cvičení ukazuje manipulativní techniky v dopise ryzího intelektuála. A v jiném světle tak "český antisemitismus".  Nebyl to fenomén venkovského lidu, ale byl daleko rozšířenější. Žákovi může nejen ukázat, jak obtížné je manipulace nalézt, ale též pochopit v souvislostech. Úlohak takovému uvažování poskytuje cenná vodítka a posiluje návyky odolnosti vůči nekalým řečovým praktikám. Zároveň se žák může zamyslet nad tím, jak diskutuje s ostatními sám, jak manipulaci používá a jak jí umí vzdorovat.

manipulativní techniky