Fact-checking 101 aneb jak si ověřovat informace

Autor materiálu Marek Rechtík
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Článek uveřejněný na webu spolku Zvolsi.info se může stát pomocníkem učiteli, který by rád vedl žáky k samostatnému posuzování spolehlivosti zdrojů, aby si sami mohli sestavovat informační portfolio a zpracovávat složitější úkoly. Může ale mít (oprávněnou) obavu, že to žáci nedokáží. Může zkusit se žáky přečíst a zkoušet aplikovat základních 7 postupů, které žákovi napomůžou odhalovat lži a manipulativní techniky. Po jejich opakovaném zkoušení může učitel s klidem přenecht žákům více iniciativy při vyhledávání vlastních, posouzených informačních zdrojů – a vypustit je při zpracování školních úkolů a projektů do oceánu otevřeného internetu.

mediální gramotnost
čtenářská gramotnost
autorský záměr
vliv medií
vliv na media