Každé rozhodnutí stojí na informacích

Autor materiálu vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Typ materiálu
pracovní list
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Pracovní list, který vede žáky k používání portálu Infoabsolvent při výběru studia na střední škole. Žáci se díky úkolům postupně seznamují s jednotlivými částmi portálu, pracují s informacemi a budují si vlastní portfolio zdrojů informací pro výběr vzdělávací a potažmo kariérové dráhy.

Na tento pracovní list navazují další (volně dostupné na portálu Infoabsolvent.cz), které vedou žáky k dalšímu rozšíření informační báze vzhledem k tématu světa práce.