Cestovní kancelář

Autor materiálu Hana Havlínová a Lenka Švimberská
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Článek představuje komplexní aktivitu, která svým zadáním vede žáky k zamyšlení, které údaje jim chybí k vyřešení daného problému - plánování jednodenního výletu. Žáci získávají informace z doporučených zdrojů v digitálním prostředí, porovnávají je, učí se organizovat a zpracovávat data ve formě plakátu. O výsledcích diskutují a porovnávají svá řešení.