Ptačí hnízda

Autor materiálu Hana Havlínová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Text poskytuje inspiraci prostřednictvím komplexně zpracované aktivity, která je zaměřena na vyhledávání informací z doporučených zdrojů a jejich třídění. V rámci aktivity žák zjišťuje informace z různých zdrojů v digitálním prostředí, porovnává a kriticky hodnotí. Zároveň se učí se organizovat a zpracovávat data ve strukturovaném prostředí – tabulce. Žáci si sami navrhují způsob záznamu vyhledaných informací a postupně zjišťují, kdy je uspořádání do tabulek výhodné. Jedná se o přípravu pro pozdější práci s tabulkovým procesorem.