Jaké místo mají digitální technologie v primárním vzdělávání?

Autor materiálu Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Pravidelné využívání technologií ve výuce nabízí příležitosti, při kterých učitel nenásilně ukazuje nejen přínos technologií, ale může upozornit i na nebezpečí, které s sebou jejich používání přináší. V textu jsou uvedeny konkrétní činnosti, které napomáhají rozvíjení jednotlivých oblastí digitální gramotnosti.