Hra Chameleon

Autor materiálu Sense-lang
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Hra Chameleon slouží pro nácvik psaní na klávesnici, je založena na přepisování slov a napomáhá rychlosti a přesnosti v psaní. Pro vlastní tvorbu žáků je důležité, aby si již na 1. stupni postupně osvojili dovednost psaní na klávesnici. Přepisovaná slova jsou v angličtině (s českým překladem) a hra tak může sloužit i k upevňování slovní zásoby v anglickém jazyce.