Zásady při práci s počítačem

Autor materiálu 3. ZŠ Cheb
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci by od nejmladšího věku měli být vedeni k uvědomění, že naše zdraví je důležité. Před zařazením technologií do výuky je vhodné stanovit konkrétní pravidla, jak se při práci s nimi chovat. Součástí by měly být také zásady vedoucí k ochraně zdraví. Inspirací pro tvorbu třídních pravidel pro práci s PC může být text, který si vytvořili na 3. ZŠ Cheb.