Vyprávěj – Paměť národa.cz

Autor materiálu digitální pamětnický archiv Paměť národa (Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů)
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aplikace pamětnického archivu Paměť národa, který společně vytvořily tři instituce, sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů, a který je určen pro podporu výuky školního dějepisu. V projektu „Vyprávěj příběhy“ si žáci pod vedením učitele hledají pamětníka vybraných historických událostí moderních dějin, učí se s ním vést návodný rozhovor k těmto událostem. Zjišťují si historické souvislosti, učí se zaznamenávat pomocí digitálních technologií vlastní příběh pamětníka a pak jej zpracovávají do audiovizuální podoby. Poznávají tak zajímavým způsobem tzv. „malou historii“, dějiny každodennosti, rodinnou historii. Naučí se pracovat s různými dokumenty, ptát se na příběh pamětníka a dál ho vyprávět. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Žáci jsou vedeni ve výuce dějepisu v jednotlivých krocích k vyhledávání, k analýze, ke srovnávání a hodnocení historické reality s využitím digitalizovaných nástrojů.