Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání

Autor materiálu Hana Splavcová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Metodika je rozdělena do dvou částí. Teoretická část přináší vhled do problematiky přírodovědné gramotnosti, pohled od teorie k praxi prostřednictvím kurikula, z pohledu psychologického i didaktického, představuje hodnotu přírody v různých rovinách. V praktické části najdeme různorodé činnosti ověřené v praxi, které vedou děti k poznání přírody a světa kolem nás. Popsané experimenty jsou proveditelné a přitažlivé pro žáky v prvních ročnících základního vzdělávání. Učitel je může oživit zařazením digitálních technologií do pozorování, provádění záznamů a jejich vyhodnocování.