Karaoke čtení

Autor materiálu neuveden
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Čtení elektronických textů je odlišné od čtení textu „na papíře“. Žáci si např. nemohou v textu ukazovat či používat papírové záložky, které čtení a orientaci v textu usnadňují. Jedná se o dovednost, kterou je potřeba postupně nacvičit a zvládnout. Pořad Karaoke čtení obsahuje 17 úryvků literárních textů (v délce 6–8 minut). Žák sleduje očima text na obrazovce a zároveň poslouchá mluvené slovo. Může si také vypnout zvuk a předčítat text sám (nahlas nebo potichu). Ke každému textu je připraven kvíz, kterým si žák může ověřit své porozumění přečtenému i slyšenému textu. Doporučujeme využít pro žáky 3. a 4. ročníku nebo pro starší žáky s obtížemi ve čtení jako aktivizační činnost a jako přípravu na čtení elektronických textů a vyhledávání informací.