Myšlenkové mapy a jejich tvorba online

Autor materiálu Pavla Sýkorová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Článek nabízí inspiraci k využití myšlenkových map ve výuce. Uvedený námět, který je sice vztahován k prvouce, by stejně dobře mohl v rámci mezipředmětových vztahů posloužit jako podklad pro tvoření úloh a formulování otázek samotnými žáky (např. Kteří kamarádi rádi sportují?). Článek odkazuje na využití aplikace Bubbl, kterou žáci využijí při uspořádávání myšlenek, informací a při plánovaní řešení problému z libovolné oblasti. Aplikace je zdarma, v originální verzi je v angličtině, ale je možné využít překlad do češtiny.